One thought on “Kích Thước Dàn Lạnh VRV FXSQ63PAVE9

  1. Đoàn Hoàng - HRT says:

    Dàn lạnh VRV FXSQ63PAVE9 của Daikin là một giải pháp tốt cho việc làm mát không gian ẩn trong trần. Dưới đây là chi tiết về kích thước của dàn lạnh này:

Comments are closed.