26 Thắc Mắc Thường Gặp Về RXYQ26BYM

Giải Đáp 26 Thắc Mắc Thường Gặp Về RXYQ26BYM

Dưới đây là giải đáp cho 26 Thắc Mắc Thường Gặp Về Dàn Nóng VRV H 26HP RXYQ26BYM: RXYQ26BYM là gì? RXYQ26BYM là mã model của một tổ hợp 2 dàn nóng Daikin VRV H 26HP, được tạo thành từ 2 dàn nóng đơn RXYQ12BYM và RXYQ14BYM. Tổ hợp RXYQ26BYM có công suất như thế…